Klachtenprocedure


Klachten en geschillen

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn. Wij doen daarom ons best om jou zo goed mogelijk te informeren, behandelen, verzorgen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat je dit anders ervaren hebt. Wij horen dit graag van je, zodat wij je eventuele ongenoegen weg kunnen nemen. Daarbij zijn klachten voor ons waardevolle informatie om te kijken of wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Wij hebben een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (de Wkkgz). Hieronder lees je meer over wat je kunt doen als je een klacht hebt over onze dienstverlening.

Heb je een klacht?

Meestal kan een klacht het snelst worden opgelost door deze direct te bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kun je ondersteuning aanvragen van Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijke instantie die bemiddelt bij geschillen tussen zorgaanbieders en hun klanten. 

Hoe is de klachtenprocedure?

Uit je ongenoegen eerst aan je cosmetisch arts. Als je niet tevreden bent over de geboden oplossing dan moet je je klacht schriftelijk indienen (info@gaafinjectables.nl of per brief naar Groot Hertoginnelaan 111, Den Haag). Verwoord hierin helder je klacht en geef bij voorkeur aan wat je van ons verwacht. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken ontvang je van ons een oordeel over je klacht met een eventuele oplossing. Als we helaas toch meer tijd nodig hebben dan hoor je dat van ons en dan kan de reactie uiterlijk nog vier weken duren. Is de klacht wat jou betreft dan nog niet afgehandeld? Dan heb je de mogelijkheid om een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen via Klachtenportaal Zorg. Als laatste stap kun je het dan nog voorleggen aan de stichting geschilleninstantie KPZ. De geschillencommissie onderzoekt de situatie en doet vervolgens een bindende uitspraak. Dat betekent dat wij en jij ons daar beiden aan moeten houden. Eventueel kent de commissie een schadevergoeding toe. 


Klachtenreglement

Het klachtenreglement kun je vinden op www.klachtenportaalzorg.nl.


Klachtenportaal Zorg:

Westerstraat 117

1601 AD Enkhuizen

e-mail: Info@klachtenportaalzorg.nl

tel: 0228-322205