Privacyverklaring Gaaf Injectables

Den Haag, 20 april 2018

Inleiding

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving in werking getreden (General Data Protection Regulation (GDPR)) en de afgeleide nederlandse wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In de privacyverklaring van Gaaf Injectables staat vastgelegd hoe wij de privacy van onze klanten borgen en hoe wij geregeld hebben dat wij voldoen aan de wetgeving.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij als Gaaf Injectables verwerken voor onze cliënten.

Als je cliënt wordt van Gaaf Injectables of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt (bijv voor een vrijblijvende intake of oriënterend gesprek), geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en eventueel te bewaren voor je eigen administratie.

Privacy gegarandeerd

Onze dienstverlening, het verlenen van cosmetische behandelingen, vereist kennis van bepaalde medische gegevens van onze klanten. Dit zodat wij kunnen beoordelen of een behandeling veilig voor je is en om juist te kunnen ingrijpen in het geval er onverhoopt een complicatie optreedt. Wij beseffen dat deze medische gegevens heel persoonlijk en privacygevoelig zijn. En bovendien begrijpen wij eveneens dat je het ondergaan van een cosmetische behandeling misschien wel graag privé wilt houden. Daarom gaan wij uiterst nauwkeurig om met jouw gegevens. Met onze bedrijfsactiviteiten houden wij ons uiteraard aan de wetgeving. Maar daarbij zorgen wij ook dat wij in onze dienstverlening vooral jouw belangen en jouw wensen en recht op privacy centraal stellen. 


1. Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Gaaf Injectables, Groot Hertoginnelaan 111, 2517 EE Den Haag. Tel. 06-45093399. Kvk-nummer: 70527008

De functionaris is bereikbaar via info@gaafinjectables.nl


2. Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

2.1 Voor onze dienstverlening aan onze klanten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht

b) telefoonnummer, e-mailadres

c) relevante medische gegevens

2.2 Wij verwerken de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, telefoonnummer en e-mailadres gebruiken wij om contact met je op te nemen over je (eventuele) behandeling of intake en het eventuele verzetten daarvan, voor verstrekking van door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van van jou verkregen informatie.

b) je naam, e-mailadres en telefoonnummer gebruiken wij voor het versturen van afspraakherinneringen, uitnodigingen en informatie over onze diensten en activiteiten;

c) medische gegevens gebruiken wij uitsluitend om je een veilige behandeling te kunnen garanderen. Je medische gegevens zijn alleen toegankelijk voor je behandelend arts bij Gaaf Injectables. En wij verwerken alleen de voor onze dienstverlening aan jou relevante gegevens.

2.3 Je naam, telefoonnummer en emailadres wordt tot uiterlijk vijf jaar na afloop van je laatste behandeling gebruikt, om je te vragen naar je ervaringen met ons en je te informeren over de ontwikkelingen van onze producten en dienstverlening.


E-mail berichtgeving (opt-out):

Wij gebruiken je naam en e-mailadres om je per e-mail te informeren over nieuwe producten of diensten, acties of andere interessante informatie over onze dienstverlening. Je kunt je altijd afmelden voor deze mailings door op de link onderaan een mail te drukken.


Analyse

Met uitzondering van je medische gegevens kunnen wij je gegevens gebruiken voor klanttevredenheidsonderzoek, marktonderzoek en ter ondersteuning van onze dienstverlening aan jou, verbetering van onze dienstverlening en voor het op de persoon toespitsen van jouw interactie met onze sites, voor het vereenvoudigen van de navigatie en voor het opstellen van statistieken over het gebruik van websites.

We kunnen informatie verzamelen met betrekking tot je gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder functionele cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Wij hebben hiervoor een verwerkingsovereenkomst getekend met Google. Wij maskeren je IP-adres en sturen geen data door voor aanvullende Google-diensten.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


3. Bewaartermijnen

Wij verwerken en bewaren je cosmetisch/medisch dossier gedurende de duur van je behandeling tot maximaal vijftien jaar na je laatste behandeling (dit is de wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers). Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.


4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Deze zijn in lijn met de privacywetgeving en garanderen dat jouw gegevens veilig zijn bij ons en niet in verkeerde handen kunnen vallen.


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1Je hebt altijd het recht een verzoek in te dienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Wij zullen je verzoek in behandeling nemen en je uiterlijk binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2Als je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 kan je contact met ons opnemen.

5.3Als je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je contact met ons opnemen. Mocht je na onze reactie nog ontevreden zijn, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kun je sturen naar: info@gaafinjectables.nl


6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.